[:lt]

Medicinos fakulteto istorija

 

1920 m. profesorius Pranas Mažylis Kaune įsteigė trumpalaikius akušerių ir 2-jų mėnesių trukmės Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus. 1920 m. gruodžio 11 d. buvo išleista pirmoji 25-ių akušerių laida.

1932 m. įsteigtos Gailestingųjų seserų ir Valstybinė akušerių mokyklos. Iki 1940 m. parengta 765 akušerės, o per 1920 m.-1941 m. laikotarpį – 630 gailestingųjų seserų.

1941 m. įkurta Kauno medicinos seserų mokykla.

1946–1951 m. įsteigtos Respublikinė felčerių – akušerių ir Medicinos seserų mokyklos, prie kurių veikė Felčerių – laborantų, Farmacininkų ir Dantų technikų mokyklos, rengusios sanitarijos felčerius, rentgeno technikus, provizorių padėjėjus, dantų technikus.

1958 m. sujungus visas minėtas mokyklas įkurta Respublikinė Kauno medicinos mokykla. 1958 –1962 m. Respublikinėje Kauno medicinos mokykloje veikė dieninis, vakarinis ir neakivaizdinis skyriai. Buvo rengiami akušeriai, medicinos seserys, sanitarijos felčeriai, rentgeno technikai, provizorių padėjėjai, dantų technikai, felčeriai-laborantai.

1971 m. Respublikinei Kauno medicinos mokyklai suteiktas Prano Mažylio vardas, įamžinant jo nuopelnus rengiant medicinos darbuotojus. Tuo metu studijos vyko Senamiestyje, Papilio g. 9 (centriniuose rūmuose) ir Muitinės g. 15 (II-uose rūmuose). 1990 m. Kauno P. Mažylio medicinos mokyklai pradėjo vadovauti dabartinis Medicinos fakulteto dekanas, gydytojas Julius Dovydaitis.

1991m. Kauno P. Mažylio medicinos mokykla pervadinta Kauno aukštesniąja medicinos mokykla.

1994 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas K. Petrausko g. 15, pagerėjo mokymo bazė, įkurta moderniausia Lietuvoje dantų technologijos laboratorija.

1995–1997 m. parengtos, patvirtintos bei pradėtos realizuoti naujos studijų programos: Burnos higiena, Stomatologinė priežiūra, Kineziterapija, Higieninė kosmetika, Socialinis darbas. Įkurti kosmetologijos, burnos higienos ir odontologinės priežiūros kabinetai.

2001-09-01 mokykla integruota į Kauno kolegijos sudėtį ir pavadinta Kauno kolegijos Medicinos ir Socialinių mokslų studijų centru.

2007-09-24 Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu pavadinimas pakeistas į Sveikatos priežiūros fakultetą.

2012-12-13 Kauno kolegijos direktoriaus įsakymu pavadinimas pakeistas į Medicinos fakultetą.

Šiuo metu fakultete realizuojama 11 studijų programų, o per 90 m. parengta virš 30 000 specialistų.[:en]

[:]

Leave a Reply